Producenci

wybierz producenta

Raty Santander

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.rusznikarnia-jp.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.rusznikarnia-jp.pl jest prowadzony przez firmę:

Rusznikarnia Uslugi Handel
Jacek Paprocki

ul. Notecka 26
64-800 Chodzież
woj. wielkopolskie
NIP PL7641633613
Regon 570296714

3. Adres do korespondencji: 

Rusznikarnia Usługi Handel
Jacek Paprocki 
ul. Notecka 26
64-800 Chodzież
tel./fax : +48 67 28 25 556
e-mail: rusznikarnia@post.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.rusznikarnia-jp.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.rusznikarnia-jp.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi również sprzedaż stacjonarną i zakupione towary można indywidualnie odebrać w siedzibie firmy.

 

III Opis procedury reklamacyjnej:


14. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem
 rusznikarnia@post.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja 
powinna zawierać co najmniej:
•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

15. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem 
reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym 
zakresie.
16. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej 
postaci.
17. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na 
adres poczty tradycyjnej.


IV Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

18. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy.

19. Aby odstąpić od umowy w sklepie online, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: rusznikarnia@post.pl . Przesyłkę należy nadać na adres: Notecka 26; 64-800 Chodzież .

 

V Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

20. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

VI Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

 

21. Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyjątkiem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

VII Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:  

 

22. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z RODO

Aktualizacja polityki prywatności i informacji o cookies

Drogi Użytkowniku,

 Ze względu na wejście w życie RODO informujemy, że administratorem danych

jest Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki (sklep.rusznikarnia-jp.pl)

z siedzibą w Chodzieży (ul. Notecka 26, 64-800 Chodzież)

Na powyższe dane można się kontaktować w celu uzyskania informacji o

sposobie przetwarzania danych osobowych.

Podane dane osobowe w postaci adresu email, imienia i nazwiska, będą

przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą

elektroniczną oraz umowy sprzedaży zawartej w związku złożonym za

pośrednictwem sklepu zamówieniem.

Podstawą przetwarzania podanych danych jest obecnie art. 23 ust. 1 pkt. 3)

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zaś po

wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) tzw. RODO podstawą tą będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Do podanych danych dostęp mają:

1) podmiot świadczący usługi hostingowe;

2) podmiot świadczący usługi programistyczne;

3) podmioty świadczące usługi analityczne;

4) podmioty świadczące usługi kurierskie;

5) podmiot świadczący usługi w zakresie tworzenia dokumentacji księgowej;

6) podmiot świadczący usługi prawne i doradcze;

7) podmiot świadczącym usługi marketingowe i reklamowe wyłącznie w związku

z realizacją naszych celów; oraz

8) podmioty działające na podstawie przepisów prawa (organy publiczne),

w tym m.in. MSWiA, Policja oraz Urząd Skarbowy – w związku z realizacją

ciążących obowiązków prawnych.

Podane dane będą przetwarzane przez cały okres posiadania konta użytkownika

w Witrynie, zaś po zamknięciu konta, wyłącznie w ograniczonym zakresie

do upływu przedawnienia roszczeń majątkowych związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej, który wynosi 3 lata. Niezależnie od powyższego,

dane/dokumentacja księgowo-podatkowa przechowywana jest zgodnie z przepisami

ustawy o rachunkowości, tj. przez 5 lat licząc od początku roku

następującego po roku obrotowym, którego dokumentacja dotyczy.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do podanych

danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia ich

przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich

przeniesienia, jak również skarga do organu nadzorczego (do 25 maja 2018 r.

jest nim GIODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów

zawarcia i realizacji umowy.

Więcej informacji dotyczących sposobów postępowania z Państwa danymi znajdą Państwo w polityce prywatności.