Producenci

wybierz producenta

Raty Santander

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.rusznikarnia-jp.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.rusznikarnia-jp.pl jest prowadzony przez firmę:

Rusznikarnia Uslugi Handel
Jacek Paprocki

ul. Notecka 26
64-800 Chodzież
woj. wielkopolskie
NIP PL7641633613
Regon

3. Adres do korespondencji: 

Rusznikarnia Usługi Handel
Jacek Paprocki 
ul. Notecka 26
64-800 Chodzież
tel./fax : +48 67 28 25 556
e-mail: rusznikarnia@post.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.rusznikarnia-jp.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.rusznikarnia-jp.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi również sprzedaż stacjonarną i zakupione towary można indywidualnie odebrać w siedzibie firmy.

 

III Opis procedury reklamacyjnej:


14. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem
 rusznikarnia@post.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja 
powinna zawierać co najmniej:
•imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
•datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
•przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
•wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

15. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem 
reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym 
zakresie.
16. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej 
postaci.
17. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na 
adres poczty tradycyjnej. 


IV Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

18. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności, z wyjątkiem kosztów dostawy.

19. Aby odstąpić od umowy w sklepie online, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: rusznikarnia@post.pl . Przesyłkę należy nadać na adres: Notecka 26; 64-800 Chodzież .

 

V Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

20. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

VI Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

 

21. Rusznikarnia Usługi Handel Jacek Paprocki zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyjątkiem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 

VII Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:  

 

22. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.